Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация


Как помагаме

Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Основните ни дейности се реализират чрез: Център за рехабилитация и социална интеграция (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и чрез Обучителен и ресурсен център (квалифицирани обучения на организации и специалисти). Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

Мисията на Карин дом е да подпомага социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание.

Настоящата платформа Работа дава възможност за осъществяване на непосредстван контакт между родители на деца със специални потребности, желаещи да намерят професионална реализация и потенциални работодатели. Всеки родител може да се регистрира и да попълни кратка форма относно своята професионална квалификация и умения. Платформата автоматично подбира подходящите регистрирани свободни позиции от работодатели спрямо профила на родителя. Съответно всеки работодател може да се регистрира и да обяви свободни работни места и да намери подходящите за тях регистрирани профили на родители.

Платформата се поддържа от уеб-администратор от екипа на Карин дом, който подпомага регистрациите в случай на нужда, както и качването на полезна информация.

Имате въпроси?

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ВИ ОТГОВОРИМ