Документи

  • May 22, 2017

Документи, които касаят и споменават условията що се отнася до родители на деца с увреждания:

Наредба за работно време, почивки и отпуски – разгледайте на сайта на Национален осигурителен институт

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 – разгледайте в Портал за обществени консултации на Министерски съвет 

Права на хората с увреждания, Брошура – разгледайте на сайта на сдружение За Теб

 

Платформата Работа стартира през 2017 г. Разработена е в рамките на проект на Карин дом по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.