Карин дом ще обучава родители на деца с увреждания

  • July 4, 2017

За да изгради действащ социален механизъм за подобряване достъпа до пазара на труда на родителите на деца с увреждания, Карин дом кани родителите да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация. Допълнително организацията ще включи родителите и в курс по английски език и мотивационни срещи, ще окаже психологическа и социална подкрепа, за да […]

Прочетете още

Документи

  • May 22, 2017

Документи, които касаят и споменават условията що се отнася до родители на деца с увреждания: Наредба за работно време, почивки и отпуски – разгледайте на сайта на Национален осигурителен институт Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 – разгледайте в Портал за обществени консултации на Министерски съвет  Права на хората с увреждания, Брошура – разгледайте […]

Прочетете още

Платформата Работа стартира през 2017 г. Разработена е в рамките на проект на Карин дом по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.